Etapy budowy

Najważniejsze w czasie budowania domu jest robienie następnych przewidzianych etapów działania. Początkowym krokiem jest wybranie działki, musi ona być dopasowana do założeń budowlanych mieszkania. Warto zwrócić uwagę na to, aby nieruchomość była usytuowana na obszarach, które w gminnym planie zagospodarowania przewidziano do zabudowy mieszkaniowej. Fundamentalne jest również usytuowanie i wyposażenie gruntu od mediów, gdy dysponuje […]